Mụn mủ

Mụn mủ là gì?

Kích thước từ nhỏ đến trung bình, thường có màu trắng, thường xuất hiện trên mặt với một lớp màng mỏng bao quanh nốt mụn, bên trong chứa dịch trắng đục, vùng da...